Naudojimosi sąlygos

Naudojimosi sąlygos ir terminai, “www.dnafit.lt” svetainės prieiga ir naudojimusi Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, kuriuos reglamentuoja DNAFit Ltd. (“DNAFit”):

 • Naudojantis www.dnafit.lt jūs sutinkate laikytis visų šių sąlygų, kurios įsigalioja po pirmojo jūsų prisijungimo prie šios svetainės. Jei nesutinkate su bent viena iš šių sąlygų, nesijunkite ir nesinaudokite svetaine www.dnafit.lt.
 • Tolimesnis jūsų prisijungimas ir naudojimasis svetaine www.dnafit.lt bus laikomas, kaip pilnas sutikimas su visomis papildytomis ar pakeistomis naudojimosi sąlygomis.
 • DNAFit gali karts nuo karto pakeisti šias naudojimosi svetaine sąlygas, todėl prašome reguliariai patikrinti šį puslapį, siekiant užtikrinti, kad esate susipažinę su naujausia informacija. Jei nesutinkate su pakeitimais, prašome nebesinaudoti šia svetaine.

Naudojimasis www.dnafit.lt

Jūs sutinkate naudotis www.dnafit.lt tik teisėtais tikslais ir tokiu būdu, kurie nepažeidžia teises, neuždraudžia ar apriboja kažkieno kito asmens naudojimasi www.dnafit.lt. Galite peržiūrėti, atsisiųsti tik spartinimo tikslais ir spausdinti puslapius iš šios svetainės tik savo asmeniniam naudojimui, atsižvelgiant į toliau pateiktus apribojimus.

Jūs negalite:

 • (a) šioje svetainėje skelbiamą informaciją publikuoti ir naudoti kitose svetainėse;
 • (b) parduoti, nuomoti, ar kitais būdais realizuoti informaciją iš šios svetainės;
 • (c) viešai naudoti svetainėje pateiktą informaciją;
 • (d) atgaminti, dubliuoti, kopijuoti svetainėje pateiktą informaciją komerciniais tikslais;
 • (e) platinti informacinę medžiagą iš šios svetainės;
 • (f) Parsisiųsti, skelbti, transliuoti, perduoti, pateikti visuomenei turinį iš www.dnafit.lt komerciniais tikslais;
 • (g) adaptuoti, keisti ar kurti analoginius darbus pagal www.dnafit.lt turinį, komerciniais tikslais.

Bet kokiam kitam www.dnafit.lt turinio panaudojimui reikalingas mūsų išankstinis raštiškas sutikimas.

Intelektualinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių, prekių ženklų, patentų ir dizaino teises (registruotų ir neregistruotų) ir turinio (įskaitant visų paraiškų), esančių svetainėje priklauso DNAFit.

DNRFit ar trečiųjų šalių identifikavimas ir jų produktų bei paslaugų pavadinimams, vaizdams ir logotipams yra taikomos autorinės teisės. Jokios šių sąlygų nuostatos negali būti aiškinamos, kaip suteikianti kokią nors licenciją ar kitą teisę naudotis DNAFit ar bet kurios kitos trečiosios šalies.

Garantijos ir atsakomybės apribojimai / disclaimers

DNAFit stengiasi užtikrinti, kad svetainėje pateikta informacija jos paskelbimo metu yra teisinga, DNAFit neatsako už šios svetainės turinio klaidas ar netikslią informaciją.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, DNAFit neprisiima visų atstovavimo garantijų ir sąlygų, susijusių su šios svetainės naudojimu (įskaitant naudojimą, bet neapsiribojant, bet kokiomis garantijomis, numatytomis pagal įstatymą, kurios patenkina kokybę, tinkamumą skirtam tikslui, ir/ar naudojimosi pagrįstumą ir įgūdžius).

Niekas šiose sąlygose (ar kitose www.dnafit.lt svetainės puslapiuose)nepanaikina ir neapriboja DNAFit atsakomybės už sukčiavimą, mirties ar kūno sužalojimą, kuris yra sukeltas dėl įrodyto aplaidumo ar dėl bet kurios kitos atsakomybės, kuri negali būti panaikinta ar apribota pagal taikytiną teisę. Atsižvelgiant į tai, DNAFit atsakomybė, atsižvelgiant į šios svetainės naudojimą, nesvarbu, ar pagal sutartį, ar delikto pagrindu (įskaitant aplaidumą) arba kitaip, bus ribojama sekančiai:

 • (a) tiek, kiek svetainėje skelbiama informacija ar paslaugos teikiamos nemokamai, DNAFit negali būti atsakinga finansiškai už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl šios nemokamos informacijos ar paslaugos, pateiktos svetainėje;
 • (b) DNAFit negali būti atsakinga už bet kokius netiesioginius nuostolius ar žalą (ar galėjo būti numatyta tokia žala ar nuostoliai;
 • (c) DNAFit negali būti atsakinga už bet kokio pelno, pajamų, pajamų, numatomų taupymo pagrindu, sutarčių, verslo, prestižo, reputacijos, duomenų, ar informacijos praradimo.

Bet kokios nuorodos į, bet kuriuos trečiųjų šalių tinklalapius iš www.dnafit.lt svetainės nėra DNAFit atsakomybės pagrindas ir tokių nuorodų naudojimas yra jūsų pačių atsakomybė ir rizika.

DNAFit negarantuoja, kad funkcijos, kurias galima rasti www.dnafit.lt svetainėje bus:

 • (a) nepertraukiamos ir be klaidų;
 • (b) kad defektai bus ištaisyti; arba
 • (c) kad www.dnafit.lt serveris, nebus prieinamas tinklapių virusams ar klaidoms.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų pareiga įgyvendinta pakankamas apsaugos priemones ir galimų virusų patikrinimus (įskaitant anti-virus ir kitus saugumo patikrinimus)tam, kad patenkinti jūsų konkrečius reikalavimus dėl duomenų įvesties ir išvesties tikslumo.

Pakeitimai

Bet kokie šių sąlygų pakeitimai ar pataisymai bus skelbiami www.dnafit.lt svetainėje su patikslinimo paskelbimo datomis, nurodytomis tinklapyje.

Pagrindinis

DNAFit nesugebėjimas ar vėlavimas vykdyti, bet kokią iš šių sąlygų, DNAFit napalieka teisės atsisakyti vykdyti šią teisę.

Šios Naudojimosi sąlygos turi būti taikomos ir aiškinamos pagal Anglijos teisę, ir bet kokie ginčai, susiję su šiomis sąlygomis bus taikomi neišimtine Anglijos ir Velso teismų jurisdikcija.

Jei norite susisiekti su DNAFit dėl šių sąlygų ir terminų, rašykite adresu:

DNAFit Lietuva
Užnerio g. 1
Kaunas
LT-47484
Lietuva